A homepage section

Visi dan Misi Syarikat

VISI Rasumi adalah berlandaskan wawasan untuk menjadi rakan penyelesaian pembekalan ubatan pilihan pengguna melalui penawaran produk dan perkhidmatan yang inovatif, setaraf dan menjangkau tanda aras industri semasa, dan juga  perangsang kepelbagaian dalam industri kesihatan di Malaysia.

MISI utama Rasumi adalah menjurus kepada:

  • Menawar dan memberi kos yang paling kompetitif untuk sistem dan perkhidmatan pengurusan pembekalan ubatan
  • Menawar dan memberi penyelesaian yang lebih berkualiti dan kos yang lebih efektif yang direka khas memenuhi keperluan pelanggan
  • Untuk menjadi rakan kesihatan jangka panjang dan dipercayai pelanggan kami